top of page
Laurel_IDFA Luminous 2023_white_edited.p
Laurel_IDFA Best Dutch Film Award Nomination 2023_black.png
OFFICIAL SELECTION - Tokyo Lift-Off Film Festival - 2024.png
OFFICIAL SELECTION - London Director Awards - 2024.png
CPH-DOX_OFFICIAL_SELECTION_sort.png
VdR_Official Selection_2024_B_edited.png

BRANDMEESTER  -  BURNING OUT

SYNOPSIS

De brandweer van Amsterdam-Amstelland moet veranderen. In kazerne Dirk in het Museumkwartier wordt bevelvoerder Gerrie gevolgd aan de vooravond van een verhuizing en tijdens het al langer lopende proces om de organisatie inclusiever en diverser te maken.

We volgen de brandweerlieden onder leiding van Gerrie in hun dagelijkse doen en laten op de kazerne. De camera is erbij als er brand uitbreekt of iemand gereanimeerd moet worden, registreert lastige gesprekken met commandanten en beleidsmakers, en lijkt onopgemerkt aanwezig tijdens groepsdiscussies waarbij de emoties soms hoog oplaaien.

Gerrie vertegenwoordigt de ‘oude’ mentaliteit en ziet met lede ogen aan hoe zijn vertrouwde werkomgeving verdwijnt. Ook kampt hij met onderbezetting, mede als gevolg van het nieuwe wervingsbeleid. Zonder partij te kiezen, legt de documentaire bloot waarom de van bovenaf opgelegde veranderingen op veel verzet stuiten. 

Onder de bezielende leiding van bevelvoerder Gerrie toont deze film de soms pijnlijke realiteit van cultuurverandering.

SYNOPSIS

The Amsterdam-Amstelland fire brigade needs to change. At Amsterdam’s oldest fire station, not far from the Rijksmuseum, we follow station commander Gerrie on the eve of a move and during the long-running process to make the organization more inclusive and diverse.

With Gerrie in the leading role, we see the firefighters carrying out their daily activities at the fire station. We join them when they go out to fight a blaze, when someone needs to be resuscitated, or when difficult conversations take place with commanders and policymakers. And we witness during group discussions where emotions sometimes run high.

Gerrie represents the old guard, and he watches with dismay as his familiar working environment disappears. He is also struggling with understaffing, partly as a result of the new recruitment policy. Without taking sides, the documentary reveals why the changes imposed from above meet with so much resistance. Burning Out provides insight into the dynamics arising on the fault line of cultural change.

CREDITS

Regie / Director Saskia Gubbels

Camera / Cinematography Niels van Koevorden,

Gregor Meerman, Hans Bouma

Montage / Editing Riekje Ziengs, Saskia Gubbels

Geluid / Sound Tim van Peppen, Gideon Bijlsma

Sound Design Jeroen Goeijers

Muziek / Music Alan McLachlan

Film Research Monique Lesterhuis,  Saskia Gubbels

Productie / Production Nienke Korthof for Tangerine Tree,

Willem Baptist for Tangerine Tree

Executive producer Mascha Arkink for Tangerine Tree

Involved TV Channel HUMAN

Screening copy Tangerine Tree


Lengte: 84 minuten / Duration: 84 minutes
English subtitles

AWARDS & FESTIVALS 

 

IDFA Nominatie Best Dutch Documentary Award 2023 

CPH:DOX Urgent Matters 23-24 maart 2024

 

bottom of page